Slovenské spoločnosti

/Slovenské spoločnosti
Slovenské spoločnosti 2019-12-13T13:21:35+01:00

Všetky tieto firmy sú založené výhradne za účelom predaja a garantujeme, že nemajú žiadne záväzky, pohľadávky a sú pripravené na okamžitý prevod na nového majiteľa.

Cena za predaj spoločnosti je konečná. Zahŕňa v sebe všetky poplatky súvisiace s prevodom spoločnosti, vrátane poplatkov na zápis zmien do Obchodného registra a zmien na Živnostenskom úrade.

V prípade, ak máte záujem o spoločnosť so starším dátumom zápisu do OR, prosím kontaktujte nás.