Registračné sídlo

/Registračné sídlo
Registračné sídlo 2020-11-30T17:23:12+01:00

POSKYTNUTIE SÍDLA FIRMY – SPOLOČNOSTI

Virtuálna kancelária a sídlo spoločnosti v Bratislave ako konkurenčná výhoda

Základom úspechu mnohých firiem je efektivita nákladov a minimalizácia výdavkov spojených s umiestnením sídla na prestížnej adrese v Bratislave. Pre mnoho projektov a podnikania je zásadný dôveryhodná image celého podniku. Vplyv na to, ako firma bude na trhu pôsobiť, má jej vystupovanie, už vytvorené projekty, logo firmy a niektorých prípadoch predovšetkým sídlo firmy.

Pri zriaďovaní právnické osoby, teda spoločnosti, musí byť určené jej sídlo. Sídlo firmy je otázkou prestíže, ak klienti vidia, že firma má v obchodnom registri zapísanú adresu, ktorá je dobre umiestnená, ich záujem môže vzrásť o mnoho percent. Lenže nie v každom prípade si firma, napríklad začínajúci, môže dovoliť prenájom lukratívnych priestorov, ktoré by úplne vyhovovali ich potrebám. V takejto situácii je možné využiť našich služieb, kedy ponúkame služby poskytnutie obchodnej adresy na doručovanie písomností a poskytovanie rôznych administratívnych služieb až po poskytnutí sídla pre firmy.

Medzi ďalšie subjekty, ktorým sa neoplatí kupovať alebo prenajímať vlastné priestory a zabezpečovať vlastnú administratívu, patria spoločnosti, ktoré expandujú do ďalších lokalít.

Čo získate prenájmom sídla pre firmu?

Všetko prebieha tak, že si Vaša spoločnosť u nás prenajme adresu, buď za mesačný, trojmesačný alebo ročný poplatok, ktorú môže v obchodnom registri uvádzať ako sídlo spoločnosti. Avšak v skutočnosti kancelárie Vašej spoločnosti môžu ležať v úplne inom meste, na odlišnej adrese. Spolu s poskytovaním lukratívnej adresy, zaisťujeme pre Vašu firmu kancelársku činnosť, ako je napríklad evidencia doručenej pošty, preposielanie korenšpondencie na kontaktnú adresu spoločnosti a tiež označenie spoločnosti na nehnuteľnosti.

Stále sídlo firmy na adrese v Bratislave

Služby prenájmu adresy pre umiestnenie sídla firmy využívajú napríklad firmy, ktoré po dlhé roky sídlili v určitých lokalitách a zmena sídla firmy by prinášala zbytočné administratívne ťažkosti. Pre tieto spoločnosti je teda výhodnějšie vybavovať celú administratívu na rovnakých úradoch a inštitúciách, ktoré k danému miestu náležia a na ktoré poli zvyknuté. Medzi ďalšie dôvody môže patriť záujem na dňových odvodoch tam, kde sa sídlo firmy nachádza.

Poskytnutie sídla pre firmy a spoločnosti je aj výhodou pre spoločnosti, ktoré k prevádzke potrebujú väčšie priestory, ktoré v konkrétnom mieste nieje možné nájsť, alebo skôr finančne zvládnuť. Prenájom sídla spoločnosti v centre Bratislave je pre ne teda výhodnejšie, než prenájom celej nehnuteľnosti. Medzi ďalších klientov našej spoločnosti patria aj spoločnosti, ktoré z rôznych dôvodov častejšie menia miesto svojho pôsobenia, ale zmena sídla firmy by nebola vhodná z hľadiska dôveryhodnosti a administratývnych úkonov.

Úspora nákladov spojená s prenájmom sídla spoločnosti

Využívanie vyššie spomenutých služieb má neopomenuteľné finančné výhody, ktoré možu značne uľahčiť finančné náročnosti chodu spoločnosti, ale tiež dobré vystupovanie medzi obchodnými partnermi a klientmi. Popri prenájme sídla spoločnosti možete využiť i krátkodobý prenájom kancelárskych priestorov pre obchodné jednania. Možno využiť i služieb cateringu. To može značne uľahčiť čas faktických zamestnancov spoločnosti, ktorí už nemusia obtelefonovávať firmy poskytujúce občerstvenie a zaisťovať predmety, ktoré na obchodných stretnutiach nemožu chýbať. Využívanie administratívnych služieb možno premietnuť do personálneho zloženia spoločnosti a pomocť tak finančnému rozpočtu. Úschova a následné rozposielanie korešpondencie prebieha rýchlo a profesionálne. Našou výhodou je i online správa doručenej pošty, čo tiež vedie k veľkej úspore času.

Výhody prenájmu a poskytnutie sídla spoločnosti

Dôvodov, prečo zvoliť náš ponúkaný prenájom sídla firmy je veľa, a vďaka poptávke po týchto službách je na mieste počítať so zvyšovaním komfortnosti služieb a s veľkou profesionalitou na strane poskytovateľov.

Poskytnutie sídla je ideálné pre začiatočné alebo teritoriálne nevhodné umiestnenie spoločnosti.