Doplnkové služby

/Doplnkové služby
Doplnkové služby 2019-12-13T13:22:39+01:00

Služby spojené s poskytovaním sídla

Zabzpečujeme doplnkové služby spojené s poskytovaním sídla pre nami predané ready-made spoločnosti a pre existujúce spoločnosti našich klietov:

 • poskytnutie sídla spoločnostiam,
 • kontaktná/doručovacia adresa pre fyzické a právnické osoby,
 • prijímanie, úschova a preposielanie pošty,
 • telefónne a faxové služby.

Služby spojené s fungovaním firmy

Okrem možnosti prevodu či založenia spoločnosti s ručením obmedzeným ponúkame aj doplnkové služby spojené s fungovaním firmy.

Kompletné vedenie a spracovanie účtovníctva

 • vedenie jednoduchého a podvojného účtovníctva,
 • priznanie dane z príjmu a DPH,
 • spracovanie ročnej účtovnej závierky,
 • spracovanie súvahy a výsledovky,
 • spracovanie mzdovej agendy,
 • výkazy pre poisťovne, výkazy o preddavkoch na daň z príjmov,
 • kontrola účtovníctva a dohľad nad dodržiavaním zákona o účtovníctve,
 • poradenstvo a priebežné konzultácie podľa potreby,
 • zastupovanie počas kontrol pred Sociálnou poisťovňou a správcom dane.

A mnoho ďalších…

 • poskytovanie podnikateľského poradenstva,
 • zaobstarávanie výpisov z registra trestov,
 • vybavenie živnostenského listu,
 • usporiadanie valného zhromaždenia,
 • zabezpečenie advokáta (príprava zmlúv, právnych podaní, asistencia a pod.)